สรรณ์ญา กระสังข์

sanyakrasang
ไลฟ์สไตล์
อีกบทเพลง ฝากไว้เตือนความทรงจำ
ชีวิตหมุนเลื่อนเวียนเปลี่ยนไปตามบทบาทที่ได้รับ ทำให้ดีที่สุดครับ ในทุกบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
พงศ์เล่าเรื่อง
เครื่องดนตรีชนิดนี้คือ?
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สู้ภัยแล้ง
ที่บ้านริมห้วย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ แล้งหนักมากครับ