ThaiFranchiseCenter

thaifranchisecenter
ธุรกิจ
การลงทุน
การตลาด
รวมธุรกิจแฟรนไชส์ ใหญ่ที่สุดในไทย #แฟรนไชส์ #Franchise
10 อันดับแฟรนไชส์สาขามากที่สุดในประเทศไทย

ThaiFranchiseCenter
4 ตอน
10 อันดับแฟรนไชส์สาขามากที่สุดในประเทศไทย ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ใดก็ตาม ผู้ลงทุนมักใช้ตัวเลขในเรื่องปริมาณสาขามาเป็นตัวแปรช่วยประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งการที่แฟรนไชส์มีสาขาหลายแห่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ และเป็นเครือข่ายการลงทุนที่แข็งแกร่ง ในปี 2563 มีหลายแฟรนไชส์ที่ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น www.ThaiFranchiseCenter.com ได้จัดอันดับ10แฟรนไชส์ไทยที่มีสาขามากที่สุดมาให้ทุกคนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป 1.ร้านน้องฟ้าเซอร์วิส
10 อันดับแฟรนไชส์โหวตสูงสุดในประเทศไทย จากปัญหาทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 ทำให้ภาครัฐเองหันมาส่งเสริมให้คนลงทุนในแฟรนไชส์มากขึ้นเพราะเชื่อในรูปแบบที่มั่นคงแข็งแรงว่าจะสนับสนุนให้คนไทยสามารถสร้างอาชีพของตัวเองได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีการเลือกแฟรนไชส์ใดๆ มาลงทุนก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องศึกษาทิศทางและข้อมูลของแต่ละแฟรนไชส์ให้ถ่องแท้ ด้วยเหตุนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จึงได้จัด 10 อันดับแฟรนไชส์ไทยที่มีผลโหวตสูงสุด อันเกิดจากการให้คะแนนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และผู้สนใจแฟรนไชส์ที่ให้คะแนนแก่แฟรนไชส์เหล่านี้จนมีผลโหวตเรียงลำดับดังต่อไปนี้ 1. นพรัตน์ 20
3 แชร์
ทุน 5 หมื่น เปิดร้านเอง หรือ ซื้อแฟรนไชส์ดี

มีเงินทุน 50,000 บาท แต่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ควรเลือกเปิดร้านด้วยตัวเอง หรือ ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ดี? เชื่อว่าหลายคนอาจมีความหนักใจ หรือชั่งใจว่าจะเลือกแบบไหนดีที่เหมาะกับตัวเอง และสถานการณ์ในปัจจุบัน

ThaiFranchiseCenter
4 ตอน
ทุน 1 แสน เปิดร้านเอง หรือ ซื้อแฟรนไชส์ดี เงินทุน 100,000 บาท แต่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ควรเลือกเปิดร้านด้วยตัวเอง หรือ ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ดี? เชื่อว่าหลายคนอาจมีความหนักใจ หรือชั่งใจว่าจะเลือกแบบไหนดีที่เหมาะกับตัวเอง และสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะเปิดร้านเอง หรือซื้อแฟรนไชส์ ก็น่าสนใจทั้งสองอย่าง เพราะหากเปิดร้านเอง แบรนด์มีชื่อเสียง สินค้าติดตลาด สามารถต่อยอดด้วยการขายแฟรนไชส์ได้ แต่ถ้าเป็นการซื้อแฟรนไชส์เจ้าดังๆ สินค้าและบริการได้รับความนิยม ก็มีสิทธิรวยได้เร็วเช่นเดียวกัน วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง เปิดร้านเอง และ ซื้อแฟรนไชส์ ภายใต้เงินลงทุน 100,000 บาท แบบไหนมีความน่าสนใจมากที่สุด และเหมาะกับตัวเรามากที่สุดครับ 1.วัสดุและอุปกรณ์ในการเปิดร้าน (ต้นทุนประมาณ 50,000 – 70,000)
ทุน 2 ล้าน เปิดร้านเอง หรือ ซื้อแฟรนไชส์ดี เงินทุน 2,000,000 บาท แต่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ควรเลือกเปิดร้านด้วยตัวเอง หรือ ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ดี? เชื่อว่าหลายคนอาจมีความหนักใจ ว่าจะเลือกแบบไหนดีที่เหมาะกับตัวเอง และสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะเปิดร้านเอง หรือซื้อแฟรนไชส์ ก็น่าสนใจทั้งสองอย่าง เพราะหากเปิดร้านเอง ถ้าสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียง สินค้าและบริการติดตลาด ส่งผลให้เจ้าของกิจการสามารถต่อยอดด้วยการขายแฟรนไชส์ได้ แต่ถ้าเป็นการซื้อแฟรนไชส์เจ้าดังๆ สินค้าและบริการได้รับความนิยมในวงกว้าง ตั้งในทำเลที่ดี ก็มีสิทธิรวยได้เช่นเดียวกัน วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง เปิดร้านเอง และ ซื้อแฟรนไชส์ ภายใต้เงินลงทุน 2,000,000 บาท แบบไหนมีความน่าสนใจมากที่สุด และเหมาะกับตัวเรามากที่สุดเช่นกันครับ
9 แชร์
สินค้าขายดี หน้าอาคารพาณิชย์

www.ThaiFranchiseCenter.com ได้รวบรวมสินค้าขายดีที่เหมาะกับการขายหน้าอาคารพาณิชย์มาเป็นแนวทางให้ได้เลือกตัดสินใจ หลายประเภทสินค้ามีรูปแบบการลงทุนในแฟรนไชส์

ThaiFranchiseCenter
5 ตอน
สินค้าขายดี หน้านิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วนประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ต่างๆ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมจะโดดเด่นด้วยปริมาณผู้คนจำนวนมาก หลากหลายอาชีพ รวมถึงมีการจับจ่ายใช้สอยหลังเลิกงานในปริมาณที่สูง ถือเป็นทำเลที่น่าสนใจของธุรกิจหลายอย่าง เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านบริการต่างๆ อย่างไรก็ดี www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าการที่มีปริมาณผู้คนจำนวนมากก็ไม่ได้หมายความว่ายอดขายจะต้องเฟื่องฟูในทุกๆสินค้า การเข้าใจลักษณะทำเลและความต้องการของคนในนิคมอุตสาหกรร รู้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไร เข้าออกงานเวลาไหน ช่วงไหนคนเยอะที่สุด ช่วงเวลาไหนคนมีกำลังในการซื้อมากที่สุด สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราโฟกัสการขายสินค้าได้อย่างถูกต้องและทำให้การค้าขายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. ร้านสเต๊ก / อาหารตามสั่ง
สินค้าขายดี หน้าโรงหนัง คำว่าโรงหนังเราจะโฟกัสไปที่โรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ประเภทหนังกลางแปลง หรือหนังฉายตามงานวัดอันนี้เราไม่โฟกัส เพราะโรงภาพยนตร์ในยุคนี้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของวัยรุ่น วัยทำงาน นักเรียนนักศึกษา ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID 19 ถือว่าโรงภาพยนตร์ทุกที่มีความคึกคักจากหนังใหม่ที่เข้าฉายทั้งในไทยและต่างประเทศ สถานการณ์ตอนนี้ โรงภาพยนตร์เริ่มกลับมาฉายใหม่อีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันในยุค New normal
5 แชร์
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าห้างสรรพสินค้า

ทำเลห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะภายในห้างหรือบริเวณหน้าห้าง ก็ล้วนแต่เป็นสุดยอดทำเลที่หลายคนต้องการเข้าไปจับจองพื้นที่ค้าขาย ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการได้

ThaiFranchiseCenter
6 ตอน
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าห้างสรรพสินค้า ทำเลห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะภายในห้างหรือบริเวณหน้าห้าง ก็ล้วนแต่เป็นสุดยอดทำเลที่หลายคนต้องการเข้าไปจับจองพื้นที่ค้าขาย ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการได้ จึงเป็นจุดที่มีกำลังซื้อมหาศาล สิ่งสำคัญคือการเลือกลงทุนกับธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ และต้องเป็นสินค้าที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าโรงหนัง ในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการเปิดร้านคือบริเวณหน้าโรงหนัง ด้วยพื้นที่ส่วนนี้จะมีวัยรุ่น และคนวัยทำงานจำนวนมากที่แวะเวียนผ่านมา และส่วนใหญ่มาเพื่อพักผ่อน ผ่อนคลาย ดังนั้นการกิน การดูหนังจึงเป็นของที่อยู่คู่กัน สินค้าจึงต้องมีความน่าสนใจ โดย www.ThaiFranchiseCenter.com ได้รวบรวม 12 แฟรนไชส์ที่ฮอตฮิตตามกระแสและเชื่อว่าหากนำมาเปิดบริเวณหน้าโรงหนังจะทำให้ขายดีและมีลูกค้าจำนวนมาก
4 แชร์
10 ความเชื่อที่ผิด 10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจแฟรนไชส์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการทำธุรกิจ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะบาดปลายมากน้อยแค่ไหน ขณะที่ผู้ขายแฟรนไชส์ก็สมามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ThaiFranchiseCenter
4 ตอน
10 ความเชื่อที่ผิด 10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing (MLM) คือ หนึ่งในระบบการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุด และก็ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดเช่นเดียวกัน ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายถูกเชื่อว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ สินค้าและบริการมูลค่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ จะถูกเคลื่อนผ่านบริษัทธุรกิจเครือข่ายทุกๆ ปี คำว่า MLM นี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเสียจนพวกแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมาย ได้พยายามทำตัวเองให้เหมือนกับธุรกิจเครือข่าย ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้สร้างภาพในแง่ลบอย่างร้ายกาจและไร้เหตุผล ให้กับบริษัทธุรกิจเครือข่ายรุ่นใหม่ๆ
10 ความเชื่อที่ผิด 10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจซื้อมาขายไปนั้น เป็นหนึ่งประเภทของการทำธุรกิจ โดยที่เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ในส่วนของการผลิตสินค้าด้วยตัวเอง เพราะว่าเจ้าของธุรกิจสามารถซื้อสินค้าโดยตรงจาก “ผู้ผลิตสินค้า” หรือ “พ่อค้าคนกลาง” เพื่อรับสินค้าแล้วนำมาขายต่อ โดยการเพิ่มราคาเพื่อกินกำไรนั่นเอง เช่น ไปรับซื้อเสื้อผ้าจากประตูน้ำมาขายตามตลาดนัด เป็นต้น วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอ 10 ความเชื่อที่ผิด 10 ความคิดที่ถูก เกี่ยวกับธุรกิจซื้อมาขายไปให้ทราบ 10 ความเชื่อที่ผิด ธุรกิจซื้อมาขายไป
2 แชร์
5 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนมกราคม 2563

www.ThaiFranchiseCenter.com ก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยการสรรหาสุดยอดแฟรนไชส์มาเสนอเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ตัดสินใจ ในเดือนแรกของปีแบบนี้จัดมาให้ครบทั้งหมวดอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา และการลงทุนกับทองคำ

ThaiFranchiseCenter
4 ตอน
5 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนมกราคม 2563 สวัสดีปีใหม่ 2563 เดือนมกราคมถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของปีและเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของคนอยากมีธุรกิจด้วย ในปีนี้เชื่อว่ามีหลายท่านตัดสินใจอยากเป็นนายตัวเองอยากลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างที่หวังผลทำแล้วมีกำไรให้ปี 2563 กลายเป็นปีทองที่หยิบจับอะไรก็รวย รวย รวย ซึ่ง www.ThaiFranchiseCenter.com ก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยการสรรหาสุดยอดแฟรนไชส์มาเสนอเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ตัดสินใจ ในเดือนแรกของปีแบบนี้จัดมาให้ครบทั้งหมวดอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา และการลงทุนกับทองคำ 1. 30 ยังแจ๋ว คอฟฟี่ ที บาร์
5 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในเดือนแห่งความรักหลายคนเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น อีกทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังอยู่ในไตรมาสแรกของปี หากคิดจะทำธุรกิจใดๆ การเริ่มต้นตอนนี้ก็ยังไม่สาย และหากไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนอะไรแบบไหนดี สามารถดูข้อมูลลงทุนได้จาก www.ThaiFranchiseCenter.com ที่มีหลากหลายคอลัมน์ในด้านการทำธุรกิจ ไอเดียน่าสนใจ ทำเลค้าขาย รวมถึงคอลัมน์สุดฮอตอย่างแฟรนไชส์มาใหม่ที่เรานำเสนอให้ทราบกันเป็นประจำทุกเดือน โดยรวบรวมเอาเฉพาะแฟรนไชส์รายใหม่ๆ ที่บางทีเราอาจจะยังไม่รู้จักแต่เป็นธุรกิจที่ลงทุนแล้วมีกำไรได้เป็นอย่างดี ชอบแบบไหน สามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ 1. ร้านรับฝากส่งพัสดุ ชิปป๊อป
1 แชร์
รวมแฟรนไชส์น่าลงทุนปี 2020

รวม 10 แฟรนไชส์นมสด-ขนมปังสังขยา น่าลงทุนปี 2020, รวม 10 แฟรนไชส์ไก่ทอด น่าลงทุนปี 2020, รวม 10 แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ น่าลงทุนปี 2020, รวม 10 แฟรนไชส์เบเกอรี่ น่าลงทุนปี 2020, รวม 10 แฟรนไชส์ร้านกาแฟ น่าลงทุนปี 2020,รวม 10 แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวน่าลงทุน ปี 2020

ThaiFranchiseCenter
9 ตอน
รวม 10 แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ น่าลงทุนปี 2020 ยุค New normal คนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ธุรกิจใดก็ตามที่ช่วยให้ประหยัดเวลาได้จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับความนิยมมาก และจะยิ่งมากหลังจากสถานการณ์ COVID 19 คลี่คลาย จุดเด่นของร้านสารพัดบริการคือ รวมทุกงานบริการไว้ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับการขายสินค้าออนไลน์ที่จะเฟื่องฟูยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน และเพื่อเปิดโอกาสให้คนสนใจได้มีข้อมูลการลงทุนมากขึ้น www.ThaiFranchiseCenter.com รวบรวม 10 แฟรนไชส์ที่เกี่ยวการธุรกิจสารพัดบริการเพื่อให้ได้ศึกษาและตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจ
รวม 10 แฟรนไชส์เบเกอรี่ น่าลงทุนปี 2020 ยุคสมัยที่คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ อาหารที่ง่ายที่สุดของคนยุคนี้คือขนมปังและเบเกอรี่ต่างๆ บางคนเลือกเบเกอรี่เป็นอาหารเช้าแทนข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวที่ใช้เวลาในการทานมากกว่า เราจึงได้เห็นเบเกอรี่หน้าตาแปลกใหม่ของผู้ประกอบการจำนวนมากที่ต่างพัฒนาจุดเด่นของสินค้าให้ดูโดดเด่นและพัฒนาธุรกิจให้กลายเป็นระบบแฟรนไชส์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนที่สนใจอยากลงทุน และเพื่อเป็นการแนะนำอาชีพให้กับคนในยุคนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ขอแนะนำ 10 แฟรนไชส์เบเกอรี่ที่สินค้าโดดเด่น น่าสนใจ ขายง่ายกำไรดีและเป็นแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนในปี 2020 เป็นอย่างมาก
4 แชร์
อยากซื้อแฟรนไชส์ สินค้าสไตล์ญี่ปุ่น ต้องอ่าน!

ร้านค้าปลีกในรูปแบบช็อปไลฟ์สไตล์ ที่มีจุดขายที่ราคาเท่ากันหมดทุกชิ้น กำลังเป็นที่นิยมจากนักช็อปชาวไทย ด้วยความที่สินค้าราคาไม่แพง ซื้อง่ายขายคล่อง ทำให้มีทั้งแบรนด์ไทย แบรนด์นอก ทยอยเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง

ThaiFranchiseCenter
5 ตอน
อยากซื้อแฟรนไชส์ Bear Store ร้านกิ๊ฟช็อปสไตล์ญี่ปุ่น ต้องอ่าน! ร้านค้าปลีกในรูปแบบช็อปไลฟ์สไตล์ ที่มีจุดขายที่ราคาเท่ากันหมดทุกชิ้น กำลังเป็นที่นิยมจากนักช็อปชาวไทย ด้วยความที่สินค้าราคาไม่แพง ซื้อง่ายขายคล่อง ทำให้มีทั้งแบรนด์ไทย แบรนด์นอก ทยอยเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีร้านใหม่ๆ เข้ามา พร้อมกับโมเดลใหม่ด้วยราคาที่ย่อมเยาลงกว่าเดิม แถมสินค้าหลากหลายมากขึ้น มีตั้งแต่เริ่มต้นที่ 20 บาท จนถึง 60 บาท ทั้งแบรนด์นอกแบรนด์ไทย ที่กำลังยึดพื้นที่ในห้างสรรพสินค้ากันเนืองแน่น จนกลายเป็นอีกหนึ่งในแม่เหล็กที่ห้างต้องมี จนเวลานี้แต่ละห้างต้องมีไม่น้อยกว่า 2-3 ร้านเข้าไปแล้ว
อยากซื้อแฟรนไชส์ Penguin 12 shop สินค้าสไตล์ญี่ปุ่น ต้องอ่าน! สินค้าไลฟ์สไตล์ “ราคาเดียว - ราคาคุ้ม” โตพุ่งไม่หยุด หน้าใหม่กลุ่มทุนไทย-เทศ แห่ผุดร้านเปิดสาขารับดีมานด์ตลาดขยายตัวสูง ชี้สินค้าหลากหลาย ความคุ้มค่า ราคาประหยัดตอบโจทย์ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาคุณไปส่องร้านราคาเดียว สินค้าสไตล์ญี่ปุ่น “เพนกวิน 12 ช้อป” ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า รวมถึงนักลงทุนที่สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดร้าน มาดูกันว่าร้านนี้มีอะไรขายบ้าง เพนกวิน สินค้าราคาเดียว 12 บาท