อยากให้เธอได้ยิน🎶

thebooster
การบันเทิง
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
เพจที่มีเป้าหมายในการให้ข้อคิดเห็นทั่วไป รวมถึงสร้างกำลังใจให้กับตัวเองและผู้ที่มีโอกาสได้อ่าน
It's not easy: มันไม่ง่ายเลย...อ่านต่อ
คิดอีกมุม'ออก.กำลังใจ
ขอบคุณสำหรับบทความจ้า😊👍