อยากให้เธอได้ยิน🎶

thebooster
การบันเทิง
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
เพจที่มีเป้าหมายในการให้ข้อคิดเห็นทั่วไป รวมถึงสร้างกำลังใจให้กับตัวเองและผู้ที่มีโอกาสได้อ่าน
  • "...ลืมว่ามีใครคนหนึ่ง ที่เขาต้องการเวลา
    ลืมใครคนหนึ่ง ที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา
      เกษตรสมหวัง
      เพลงโปรดเลยค่ะ