Natthawat Somkiattikul

toekubpom

เอทิสต์ เริ่มเยอะขึ้น
คนทั่วโลก นับถือศาสนาอะไรบ้าง?
น่ากิน 😁
เครื่องพิมพ์ 3 มิติช็อกโลแลต
นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ เสนอไอเดียเครื่องพิมพ์ 3 มิติใช้ขึ้นรูปช็อกโลแลตโดยใช้ช็อกโลแลตเป็นเหมือนหมึกพิมพ์
ความน่าสนใจคือ วิธีที่นักวิจัยเสนอไม่ทำให้ช็อกโลกแลตที่ออกมาละลายจนเละ แต่ก่อตัวเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนตามแต่การออกแบบได้...อ่านต่อ