มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปรัชญา
  • 397
    โพสต์
  • 15
    คำถาม
  • 304
    ผู้ติดตาม
"ปรัชญา" ศาสตร์เกี่ยวกับการหาความรู้ ความจริง เพื่ออธิบายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ตามหลักเหตุและผลอย่างกว้างๆ