ปรัชญา
  • 10K
    โพสต์
  • 84
    คำถาม
  • 7.8K
    สมาชิก
"ปรัชญา" ศาสตร์เกี่ยวกับการหาความรู้ ความจริง เพื่ออธิบายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ตามหลักเหตุและผลอย่างกว้างๆ