มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปรัชญา
  • 2K
    โพสต์
  • 54
    คำถาม
  • 1.6K
    สมาชิก
"ปรัชญา" ศาสตร์เกี่ยวกับการหาความรู้ ความจริง เพื่ออธิบายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ตามหลักเหตุและผลอย่างกว้างๆ