มีบัญชีอยู่แล้ว?
เศรษฐกิจ
  • 2.6K
    โพสต์
  • 54
    คำถาม
  • 5.4K
    สมาชิก
"เศรษฐกิจ" ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ