ความคิดเห็นบนชุมชน
climatechange
  • 89
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 46
    สมาชิก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆในทุกวิถีทาง ถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อโลกของเราตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตข้างหน้าโลกจะไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์อีกต่อไป