ความคิดเห็นบนชุมชน
เกาหลี
  • 470
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 190
    สมาชิก
"ประเทศเกาหลี" เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก และในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่างถาวร