เกาหลี
  • 361
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 185
    สมาชิก
"ประเทศเกาหลี" เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก และในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่างถาวร
ยังไม่มีคำถาม