ความคิดเห็นบนชุมชน
ความรักไร้เงื่อนไข
  • 297
    โพสต์
  • 5
    คำถาม
  • 35
    สมาชิก
ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือการยอมรับและการไม่คาดหวังให้ผู้อื่นทำให้คุณมีความสุขด้วยทางเลือกและวิธีที่พวกเขาดำรงชีวิต