ความคิดเห็นบนชุมชน
movie
  • 279
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 12
    สมาชิก
"Movie" (ภาพยนตร์) เป็นศิลปะของการเล่าเรื่องโดยการฉายภาพ