ความคิดเห็นบนชุมชน
แบตเตอรี่
  • 54
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 18
    สมาชิก
แบตเตอรี่ (Battery) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป