ความคิดเห็นบนชุมชน
สัตว์ป่า
  • 278
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 46
    สมาชิก
สัตว์ป่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ