ความคิดเห็นบนชุมชน
marketing
  • 259
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 69
    สมาชิก
การตลาด (Marketing) การทำโปรโมชั่นให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้หันมาสนใจสินค้า