ความคิดเห็นบนชุมชน
ฟรีแลนซ์
  • 41
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 26
    สมาชิก
ฟรีแลนซ์ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน หรือองค์กร หรือบริษัทใด ๆ