หุ้นปันผล
  • 119
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 66
    สมาชิก
หุ้นปันผลเป็นหุ้น จะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นในบริษัท แต่มูลค่ารวมบริษัทนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
ยังไม่มีคำถาม