มีบัญชีอยู่แล้ว?
คาเฟ่
  • 153
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 34
    ผู้ติดตาม
"ร้านกาแฟ" (Café) เป็นร้านประกอบกิจการเกี่ยวกับกาแฟ โดยทั่วไปดื่มคาเฟ่จะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์