ความคิดเห็นบนชุมชน
ภัยแล้ง
  • 8
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 9
    สมาชิก
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ หรือเป็นปี