ความคิดเห็นบนชุมชน
กฏของเวรกรรม
  • 34
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 16
    สมาชิก
• การกระทำโดยมีเจตนาทำให้เกิดผลจากการกระทำนั้น และกรรมนี้เองเป็นเหตุปัจจัยกำหนดวิถีชีวิตของคนแต่ละคน ทั้งในทางดี และในทางชั่ว