พอดแคสต์
  • 116
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 79
    สมาชิก
คอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่คล้ายกับการจัดรายการวิทยุโดยจะมีผู้ดำเนินรายการเพียงคนเดียวหรือหลายคนมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ