ความคิดเห็นบนชุมชน
วัยรุ่น
  • 254
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 32
    สมาชิก
วัยรุ่น (Adolescence) เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ ที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง