กัมพูชา
  • 26
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 2
    สมาชิก
• กัมพูชา หรือ ก็อมปุเจีย เป็นประเทศตั้งอยู่ใต้คาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • มีประชากรกว่า 15 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ