ความคิดเห็นบนชุมชน
สมดุลชีวิต
 • 1
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 0
  สมาชิก
 • ปีใหม่นี้ มาตั้งเป้าหมายกัน
  การที่เราต้องมีเป้าหมาย เพื่อที่จะได้เป็นทิศทางในการวางแผน และลงมือทำ ให้เกิดขึ้นจริง มาเริ่มต้นปีด้วยการตั้งเป้าหมายกัน ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีทั้งเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายอื่นๆ ควรประกอบด้วยอะไรบ้างมาอ่... อ่านต่อ