ความคิดเห็นบนชุมชน
หุ้นกู้
  • 111
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 155
    สมาชิก
หุ้นกู้ คือ "ตราสารหนี้" ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท