ความคิดเห็นบนชุมชน
โรงเรียน
 • 205
  โพสต์
 • 3
  คำถาม
 • 9
  สมาชิก
สถานศึกษาเล่าเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • 7 ธ.ค. 2023 เวลา 05:54 • ความคิดเห็น
  โรงเรียนควรอนุญาตให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมใช้โทรศัพท์มือถือหรือไม่ เพราะอะไร และควรมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไร ?
  6 คำตอบ
  1
 • 5 ธ.ค. 2023 เวลา 04:03 • ความคิดเห็น
  ต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆพากันห่วงใยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กในโรงเรียน ต่างพากันคิดโครงการและส่งมาให้โรงเรียนปฏิบัติ มีการติดตามและให้รายงานผลด้วย ถ้าท่านเป็นผู้บริหารและครูจะทำยังไงครับ ?
  14 คำตอบ
 • 9 พ.ค. 2023 เวลา 12:41 • การศึกษา
  ทำไมเปิดเทอมใหญ่ต้องเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม ?
  3 คำตอบ