ความคิดเห็นบนชุมชน
งานนิทรรศการศิลปะ
  • 59
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 94
    สมาชิก
การนิทรรศการศิลปะ คือการนำผลงานศิลปะแขนงต่างๆให้คนทั่วไปได้ชม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีโอกาสชื่นชมกับผลงานที่นำมาแสดง เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน