ความคิดเห็นบนชุมชน
กองทุนthaiesg
  • 14
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 5
    สมาชิก
กองทุน Thai ESG คือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน เน้นลงทุนใน SET ESG สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติม นอกจาก กองทุน SSF และ RMF