• Rakrutsamee Loedlakmethakun
  noymercy
  • 1
   โพสต์
  • 16
   ผู้ติดตาม
  • 40
   กำลังติดตาม
  • Psychology student, interested - Traveling|Learning|Living|Life|Love
   • การแบกรับความรู้สึกของคนอื่น ว่าหนักแล้ว แต่การแบกรับความรู้สึกของตนเอง ที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง นั้นหนักยิ่งกว่า
    .
    โพสต์นี้เป็นโพสต์แรกที่ได้ลงมือทำสักที หลังจากที่ลังเล สงสัย คาดหวัง ท...
    ประโยคสั้น ๆ คอยเตือนสติตนเอง ในวันที่เกิดความสับสนในความสัมพันธ์
    #ทำสักที