J

Jerawala H.

 • 2
  โพสต์
  “ขยะล้นเมือง” วิกฤติที่มาต่อคิว หลังโควิด-19
  หลายคนคงยังจินตนาการไม่ออกว่า
  อีกนานแค่ไหนที่โลกของเราจะกลับไปยืนที่จุดเดิม... อ่านต่อ
   ถูกใจก็เที่ยวไป
   ติดตามครับ
   “ขยะล้นเมือง” วิกฤติที่มาต่อคิว หลังโควิด-19
   หลายคนคงยังจินตนาการไม่ออกว่า
   อีกนานแค่ไหนที่โลกของเราจะกลับไปยืนที่จุดเดิม... อ่านต่อ