• หนิว (Niu)
  niu
  • 22
   โพสต์
  • 9
   ผู้ติดตาม
  • 9
   กำลังติดตาม
  • เมื่อหาใครคุยด้วยไม่ได้ ก็เลยต้องพิมพ์
  • วาดรูป
  • ระดับปริญญา
  • อาศัยอยู่ที่ Chiang Mai, Thailand