มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • บันทึกจากพ่อ
  • 2
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 32
   กำลังติดตาม
  • ชีวิตคือการเรียนรู้
  • แพทย์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม และสาขาไต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาศัยอยู่ที่ Kalasin, Thailand