• M
  M Sunti
  • 107
   โพสต์
  • 35
   ผู้ติดตาม
  • 178
   กำลังติดตาม
    • 22 ก.ค. 2023 เวลา 18:12 • ประวัติศาสตร์
     จริงหรือไม่? โรมันทำสงครามครั้งสุดท้ายกับยิวใน ศต ที่1แล้วเนรเทศยิวออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์ทั้งหมด จนศตที่ 6 อิสลามชนะโรมันตะวันออกยึดปาเลสไตน์ มาปกครอง จึงได้เปิดแผ่นดินให้ยิวเข้ามาได้อีกครั้ง
     1 คำตอบ
    • 18 ก.ค. 2023 เวลา 07:26 • หุ้น & เศรษฐกิจ
     ระบบ เป็นฟิสิกส์หรือไม่ ?
     1 คำตอบ
     1
    • 15 ก.ค. 2023 เวลา 18:41 • ประวัติศาสตร์
     ชื่อประเทศอีรัค มาจากชื่อเมือง เออร์ อันเป็นบ้านเกิดของอับราฮัมเมื่อ5000ปีที่แล้ว จริงหรือไม่ ?
    • 15 ก.ค. 2023 เวลา 18:02 • ประวัติศาสตร์
     ทำไมคำว่า แอนตี่เซไมท์ จึงหมายถึงการดูหมิ่นยิวอย่างเดียวไม่รวมอาหรับ ทั้งๆที่เป็นชาติพันธุ์ เซเมติกเหมือนกัน ?
    • 25 มิ.ย. 2023 เวลา 06:37 • การศึกษา
     จริงหรือไม่ จนถึงวันนี้ มนุษย์มีความรู้เรื่องมหาสมุทร น้อยกว่าเรื่องในอวกาศ ?
     4 คำตอบ
     2
    • 18 ก.พ. 2023 เวลา 09:22 • หนังสือ
     เชื่อหรือไม่ ? ศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายในการสร้างคัมภีร์ตั้งแต่ต้นและวางทางรักษาทุกคำเอาไว้ ตั้งแต่โลกยังไม่มีกระดาษแบบจีนใช้กันเพราะมีบทเรียนเรื่องคัมภีร์ต้นฉบับของพระเจ้าสูญหาย ในยุคก่อนๆตลอดมา
     1 คำตอบ
    • 10 ม.ค. 2023 เวลา 19:43 • หนังสือ
     ในความรู้รอบตัวของท่าน คัมภีร์ในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร ท่านเคยอ่านหรือไม่ ในโครงสร้าง ความหมาย การเรียบเรียง ? ในแง่ของหนังสือ
     2 คำตอบ
     1
    • 6 ม.ค. 2023 เวลา 04:32 • ปรัชญา
     มนุษย์จะรู้จักสวรรค์นรกได้อย่างไร หากมนุษย์ไม่ได้ถูกให้เกิดมาด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ?
     6 คำตอบ
    • 1 พ.ย. 2022 เวลา 06:57 • ประวัติศาสตร์
     เจงกิส ข่าน คือชื่อนักรบมองโกลที่เราคุ้นเคย ทำไม อิสลามจึงมีคำว่า ข่าน ในผู้นำหลายยุค เช่น อุสมาน ข่าน ที่ตั้งราชวงศ์ จนเป็นอาณาจักรออตโตมานในเวลาต่อมา ?
     2 คำตอบ
     1
    • 31 ต.ค. 2022 เวลา 08:01 • ประวัติศาสตร์
     ความเป็นรัฐชาติ เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ทำให้เราต้องยึดติด ?
     1 คำตอบ
     1
    • 16 ต.ค. 2022 เวลา 12:57 • ประวัติศาสตร์
     ทำไมสุสานของ อับราฮัม อิสอัค ยาโคป(อิสราเอล) จนถึงยอห์นเดอะแบบติส ที่เป็นยิว จึงเป็นมัสยิดของอิสลามแท่บทั้งหมด ในมุมของนักอ่านประวัติศาสตร์ เป็นเพราะอะไรครับ จากข้อมูลที่ไม่ผสมอารมณ์ของกระแส ?
     1 คำตอบ
     1
    • 25 ก.ย. 2022 เวลา 05:08 • หนังสือ
     จากเรื่องของ อาดัม มนุษย์คนแรก เนื้อเรื่อง และองค์ประกอบในคัมภีร์ อัลกุรอานของอิสลามนั้น สวรรค์นรก ถูกสร้างมาก่อนการสร้างมนุษย์เสียอีก ? ข้อมูลของคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆ ได้ลำดับเรื่องนี้ไว้อย่างไร?
     3 คำตอบ
     2
    • 22 ก.ย. 2022 เวลา 07:14 • ประวัติศาสตร์
     ศาสดาองค์ไหน ที่มีความจริงในเชิงประวัติศาสตร์สากล ที่เป็นรูปธรรมได้มากที่สุด ?
     6 คำตอบ
     1
    • 4 ส.ค. 2022 เวลา 21:34 • ปรัชญา
     ชาวพุทธเชื่อว่านรก สวรรค์มีจริงหรือไม่ ถ้ามี คนถูกนำไปขึ้นสวรรค์ลงนรกตอนไหนครับ ?
     18 คำตอบ
    • 3 ส.ค. 2022 เวลา 05:44 • ปรัชญา
     กฎของธรรมชาติ กับกฎของฟิสิกส์ คือสิ่งเดียวกันหรือไม่ ?
     8 คำตอบ
     1
    • 2 ส.ค. 2022 เวลา 15:34 • ประวัติศาสตร์
     จริงหรือไม่ที่ศาสดา มูฮัมหมัด ของอิสลาม มีประวัติศาสตร์ในเชิงสากลที่ทิ้งข้อมูลไว้มากกว่าศาสดาทุกคน ?
     1 คำตอบ
    • 1 ส.ค. 2022 เวลา 03:25 • ธุรกิจ
     ในทัศนะของท่าน กำไร กับ ดอกเบี้ย คือ สิ่งเดียวกันหรือไม่ ?
     6 คำตอบ
     1
    • 31 ก.ค. 2022 เวลา 21:04 • หนังสือ
     คำถามคือ ท่านคิดว่า เรื่องของ อาดัม ในสองคัมภีร์ ยิวและอิสลามนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ในประเด็นของเรื่องที่ต้องการเล่าและการใช้ สำนวน การวางโครงสร้างการเขียนต่างกันอย่างไร?
    • 31 ก.ค. 2022 เวลา 15:49 • คริปโทเคอร์เรนซี
     ถ้าเราจะสร้างเหรียญคลิปโต เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับ ?
     1 คำตอบ
    • 18 ก.ค. 2022 เวลา 10:09 • ประวัติศาสตร์
     พระเวช สันดร ชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า มีจริงไม๊ ? หรือไม่มีจริงในเวลาแห่งโลกนี้ ถ้ามีจริง เกินในราว ปีไหน หรือก่อนพระพุทธเจ้าราวกี่ครับ
     2 คำตอบ
     1