ทิชญานัน พ่วงบุตร

ได้รับความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการริเริ่มใช้พาหนะ และพระปรีชาญาณของล้นเกล้าฯรัชกาลทีา5
ภาพในความทรงจำ... Mercedes Benz รถยนต์พระที่นั่งคันแรกของไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5...อ่านต่อ