• ทั่วไปเค้าเรียก _ตาหนึ่ง® FullAlone Systems _™
  n9u3_n2g1
  • 439
   โพสต์
  • 34
   ผู้ติดตาม
  • 82
   กำลังติดตาม
  • τa'ꤊꤣΝꤞ® FꤣιιΛlΦneςΥstꤕꤠ™ ^^(มา)โดดเดี่ยวꤥย่างเตมระบบ^^ ไม่มีไข้ อาการทั่วไปยังปกติ.. #ขอบคุณครับ#
  • นายตัวเอง จก.(มหาชน)
  • โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในใจกลางนิคมอุตสาหกรรมประอำเภอหนึ่ง ในประเทศไทย