• Paiboon Sthapanavisuth
  paiboon.james
  • 44
   โพสต์
  • 7
   ผู้ติดตาม
  • 39
   กำลังติดตาม
  • นักวิชาการด้านการเมือง
  • ผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย
  • สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย รามคําแหง