• พูด
  • 4
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 10
   กำลังติดตาม
  • พูดความฝันเรื่องราวในอดีตความหวังในอนาคต
  • นักเรียน
  • โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง