มีบัญชีอยู่แล้ว?

วัดหลวงพ่อสดฯ

watluangphorsodh
 • การศึกษา
 • อื่นๆ
 • ปรัชญา
 • 0
 • 11
  โพสต์
 • 20
  ผู้ติดตาม
 • กฎ ระเบียบ ของเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อควบคุมให้เพจมีความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสมาชิก ปฏิบัติตามกฎของเพจ ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์หลัก หรือเนื้อหาหลักของเพจคือ ประกาศข่าวสารของวัดหลวงพ่อสดฯ และ
 • สร้างเพจเมื่อ 8 มี.ค. 2021
 • 🟡เมื่อต้องภัยได้ทุกข์อะไร จรดอยู่ดวงบุญนั้น ให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะ นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละ เป็นที่พึ่งของตัวจริง ช่วยตัวได้จริง ๆ
  พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขันท่านยังนึกถึงบุญของท่าน ที่ท่านได้บำเพ็ญบ...
  • ขอเชิญร่วมงานพุทธาภิเษกในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ วิหารกลางน้ำ
   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม...
   • 📢 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ
    เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
    เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย
    และสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และนักศึกษา...
    • น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี
     พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล
     (ปราโมทย์ ปโมทิโต, ป.ธ.๙ , ผ.ศ.ดร)
     เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี... อ่านต่อ
     • #ภาพ #ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
      วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
      ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
      ✅เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญภาวนา/ฟังธรรม... อ่านต่อ
      • พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
       แต่งตั้ง พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙, พธ.ด.) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
       ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังห... อ่านต่อ
       • 🟡เรื่องความรวยความจนของมนุษย์นี้
        พระเดชพระคุณหลวงปู่
        ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่า ขึ้นอยู่กับบุญ ดังนี้
        “…ในมนุษย์โลกถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขาย...
        • 🟡“...ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดี บำเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใสปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายเสมอ เราจะทำอะไรก็เป็นไปในทางดี...”
         หากเปรียบเทียบอัตราเสี่ยงระหว่างการคมนาคมในรูปแบบต่างๆแล้ว การเดินทางทางอากาศนับว่าปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าการคมนาคมประเภทอื่น คือ ท...
         • 🟡#หยุดเป็นตัวสำเร็จ
          ทำไมจึงต้องทำใจให้หยุดให้นิ่ง ไม่ใช่หยุดหายใจ หลวงพ่อบอกว่า หยุดนี่แหล่ะสำคัญที่สุด เพราะเป็นตัวสมถะ เป็นตัวสำเร็จ คือสำเร็จหมดทั้งทางโลกและทางธรรม โลกที่จะได้รับความสุขได้ ใจต้องหยุดตามส่วนของโลก ธรรมที...
          • ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม
           วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
           เวลา ๐๙.๓๐ น.นำปฏิบัติธรรม
           โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล,ดร. ป.ธ.๙... อ่านต่อ