วัดหลวงพ่อสดฯ

watluangphorsodh
การศึกษา
อื่นๆ
ปรัชญา
กฎ ระเบียบ ของเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อควบคุมให้เพจมีความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสมาชิก ปฏิบัติตามกฎของเพจ ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์หลัก หรือเนื้อหาหลักของเพจคือ ประกาศข่าวสารของวัดหลวงพ่อสดฯ และ
 • 🟡เรื่องความรวยความจนของมนุษย์นี้
  พระเดชพระคุณหลวงปู่
  ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่า ขึ้นอยู่กับบุญ ดังนี้
  “…ในมนุษย์โลกถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขาย
  • 🟡“...ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดี บำเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใสปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายเสมอ เราจะทำอะไรก็เป็นไปในทางดี...”
   หากเปรียบเทียบอัตราเสี่ยงระหว่างการคมนาคมในรูปแบบต่างๆแล้ว การเดินทางทางอากาศนับว่าปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าการคมนาคมประเภทอื่น คือ ทุกๆหนึ่งล้านเที่ยวบิ
   • 🟡#หยุดเป็นตัวสำเร็จ
    ทำไมจึงต้องทำใจให้หยุดให้นิ่ง ไม่ใช่หยุดหายใจ หลวงพ่อบอกว่า หยุดนี่แหล่ะสำคัญที่สุด เพราะเป็นตัวสมถะ เป็นตัวสำเร็จ คือสำเร็จหมดทั้งทางโลกและทางธรรม โลกที่จะได้รับความสุขได้ ใจต้องหยุดตามส่วนของโลก ธรรมที่จะได้รับความสุขใจต้องหยุดตามส
    • ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม
     วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
     เวลา ๐๙.๓๐ น.นำปฏิบัติธรรม
     โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล,ดร. ป.ธ.๙... อ่านต่อ
     • 📸ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์📸
      วันอาทิตย์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
      เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล,ดร
      นำปฏิบัติธรรม ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓... อ่านต่อ