อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

weerasakkowsurat
 • สิ่งแวดล้อม
 • ไลฟ์สไตล์
 • การท่องเที่ยว
 • 2
 • 208
  โพสต์
 • 531
  ผู้ติดตาม
 • เพื่อการเสนอ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง
 • สร้างเพจเมื่อ 18 ต.ค. 2022