Blockdit Logo (Mobile)
โรคหลายบุคลิก คืออะไร?
โรคหลายบุคลิก หรือ Dissociative Identity Disorder (DID) มาจากชื่อเดิมของโรคคือ Multiple Personality Disorder เป็นหนึ่งในโรคจิตเวชที่ถูกจัดอยู่ในประเภท Dissociative Disorders
โดยผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกนั้น มักจะแสดงออก อัตลักษณ์หรือบุคลิก มากกว่า 2 บุคลิกขึ้นไป อาจมากถึง 150 บุคลิกในคนเดียว โดยทั้ง 2 บุคลิกจะไม่สัมพันธ์กัน เช่นมีอายุ เพศ หรือ เชื้อชาติ ที่ต่างจากอัตลักษณ์เดิมของผู้ป่วย เป็นบุคลิกที่ผู้ป่วยสร้างขึ้นมาเพื่อให้บดบังอัตลักษณ์เดิมของตน
#สาระจี๊ดจี๊ด
โรคหลายบุคลิกมักเริ่มเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น สะสมมาเรื่อย ๆ และลดลงในช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
สาเหตุ
พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักจะพบว่าคนที่มีหลายบุคลิกมักจะเจอความรุนแรงทั้งทางเพศ ทางร่างกาย
และทางจิตใจในวัยเด็ก และไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ ร่วมกับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม ที่สามารถเกิดโรคหลายบุคลิกได้
เกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับโรคหลายบุคลิก
1. มีการแสดงอัตลักษณ์หรือบุคลิกที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปอย่างชัดเจน โดยพิจารณาความแตกต่างจากรูปแบบของความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ซึ่งการเกิดขึ้นของบุคลิกเหล่านี้สามารถประเมินได้ด้วยตนเองหรือเป็นการสังเกตจากนักบำบัดเพื่อการวินิจฉัย
2. เกิดการสูญเสียความทรงจำ (Amnesia) ที่จำกัดว่าบุคคลหนึ่งควรจะจดจำอะไรได้บ้าง จดจำเรื่องราวส่วนตัวบางอย่างไม่ได้ ลืมเหตุการณ์หรือภัยพิบัติบางอย่างที่เกิดกับตัวเอง
3. มีความบกพร่องของหน้าที่ สังคม และการงาน
4. อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำตามหลักวัฒนธรรมหรือศาสนา
5. อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลทางสรีระวิททยาที่เกิดจากการใช้สารใด ๆ เช่นแอลกอฮอล์ ยารักษาโรค หรือสารเสพติด
โรคหลายบุคลิก (คลิก 2 ครั้งเพื่อขยาย 🔍)
อาการของโรคหลายบุคลิก
1. บุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง
2. บุคลิกภาพผิดปกติแบบแยกตัว
3. บุคลิกภาพผิดปกติแบบแปลกแยก
4. บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (แบบอันธพาล)
5. บุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย
6. บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลงตัวเอง
7. บุคลิกภาพผิดปกติแบบพึ่งพิงผู้อื่น
8. บุคลิกภาพผิดปกติแบบย้ำคิดย้ำทำ
9. บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลบเลี่ยงปัญหา
10. บุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่มีวุฒิภาวะ (เด็กไม่โต)
11. บุคลิกภาพผิดปกติแบบผสม
12. บุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่อาจจัดกลุ่มได้
การรักษา
1. ใช้วิธีจิตบำบัด
2. สะกดจิต
#สาระจี๊ดจี๊ด
โรคหลายบุคลิกเป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง
#สาระจี๊ดจี๊ด
ผู้ที่อยู่รอบข้างหากสังเกตเห็นอาการผิดปกติควรพาไปพบจิตแพทย์
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
Ohmkun-ShiNoHaRa
ขอบคุณครับ
29 ก.ย. เวลา 17:00
เรื่องเล่าจากดาวนี้
เป็นโรคที่น่าเห็นใจคนที่เป็นเลยนะคะ 🤓
29 ก.ย. เวลา 15:03
1

เรื่องเล่าจากดาวนี้

น่าเศร้าเลยนะคะ 🥺
30 ก.ย. เวลา 12:33
1
คนไทยตัวเล็กเล็ก
เงียบไว้ อย่าไปบอกเค้า อิอิ
29 ก.ย. เวลา 11:46
1

Wasabi

🤣🤣🤣
29 ก.ย. เวลา 16:29
1