• ธัมมวิจยะ - Truth investigation
  dhammavicaya
  • 63
   โพสต์
  • 26
   ผู้ติดตาม
  • 5
   กำลังติดตาม
  • สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ “การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง”
  • งานในอริยสัจ ๔
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand