KIM Property Live

เศรษฐศาสตร์
การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
เรียนรู้เรื่อง "ที่ดิน"
KIM Property Live
5 ตอน
ใครมีที่ดินต้องดู!! โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ต่างกันอย่างไร เนื้อหา 1. ที่ดินมีกี่ประเภท 2. ที่ดินแต่ละประเภทเหมาะกับอะไร 3. ที่ดินแบบไหนห้ามซื้อ 4. ที่ดินแบบไหนซื้อได้ 5. การยึดครองที่ดิน 6. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 7. ที่ดิน สปก. นส.3 นส.3ก นส4 ผมอยากให้ทุกคน มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น เเละ ความรู้ทางการเงิน จะทำให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเองได้ครับ
วัดที่ดิน-ที่นา GPS ด้วยมือถือง่ายๆ (ไร่-งาน-วา) ฟรี! ปี 2020 ถึงอยู่บ้านเราก็สามารถวัดที่ดินได้ วัดได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยประหยัดเวลาของเราและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยครับ..

4 แชร์