📚 หนังสือหนังหามาเล่า 🎬

shaori

หนังสือ
ภาพยนตร์
ปรัชญา
เล่ามุมมองปรัชญา, จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์ ผ่านภาพยนตร์และนิยาย
ซีรี่ย์ : ชั้นหนังแผ่น {ม้วนฟิล์มที่ 3.1}
เสรีภาพในโลกของ เดอะ เมทริกซ์ (The Matrix) Part 1