📚 หนังสือหนังหามมาเล่า 🎬

shaori
 • หนังสือ
 • ภาพยนตร์
 • ปรัชญา
 • 1
 • 87
  โพสต์
 • 1.5K
  ผู้ติดตาม
 • เล่ามุมมองปรัชญาและจิตวิทยาผ่านภาพยนตร์และนิยายทั้งหลายแล
 • สร้างเพจเมื่อ 13 ก.ย. 2019