ดินสอ ธรรม

หนังสือ
ปรัชญา
ดินสอ ธรรม Phase 1 the Book, Why not the Best? (บทที่ 1-22) Phase 2 Compassion Week...ดูเพิ่มเติม
Compassion Week #3 อาจารย์ Covid-19
(Episode 2/3)
อาจารย์ Covid-19 บอกอะไร
1. อาจารย์ Covid-19 บอกว่า"คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิต"...อ่านต่อ
ไม่ใช่สิ่งนี้หรอกหรือความสวยงามของชีวิต
ลึกซึ้ง งดงาม ขอบคุณอ.covid19ค่ะ🙏😇