ดินสอ ธรรม

หนังสือ
ปรัชญา
ดินสอ ธรรม Phase 1 the Book, Why not the Best? (บทที่ 1-22) Phase 2 Compassion Week...ดูเพิ่มเติม
Compassion Week #8 Month of love. วันมาฆบูชา

Do Compassion ถ้าคุณคิดว่าจะมอบความสุขให้สรรพชีวิตทั้งหมดทั้งปวง คุณจะได้รับความสุขไม่มีที่สิ้นสุด เราเรียกว่า “ภาวะโพธิจิต” เป็นภาวะความรักแบบไม่มีเงื่อนไขกับทุกๆสิ่งที่ดำรงอยู่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ก็จะให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

ดินสอ ธรรม
3 ตอน
Compassion Week #8 Month of love. (Episode 1/3) วันมาฆบูชา ขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐคือ 1. พระบริสุทธิ์คุณ 2. พระปัญญาคุณ 3. พระมหากรุณาธิคุณ 1. พระบริสุทธิ์คุณ Unconditional love ขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐของเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกแสวงหาวิธีแก้ทุกข์เพื่อประโยชน์ของชาวโลก
Compassion Week #8 Month of love. (Episode 2/3) วันมาฆบูชา ขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐคือ 1. พระบริสุทธิ์คุณ 2. พระปัญญาคุณ 3. พระมหากรุณาธิคุณ 2. พระปัญญาคุณ ขอน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐของเจ้าชายสิทธัตถะด้วยพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นแสงสว่างให้คนทั้งโลก
1 แชร์
Compassion Week #6 Month of love.

วันตรุษจีน Family Reunion ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ยืนนโยบายเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการเป็นผู้ชนะเลิศ Championing Opportunity สนับสนุนการสร้างทรัพยากรคนอเมริกัน ล่าสุดนโยบาย(นำกระแสโลก)จะขึ้นค่าชดเชยการว่างงานจาก 300$ ต่อสัปดาห์ เป็น 400$ ต่อสัปดาห์ และจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จาก 7.25$ ต่อชั่วโมง ทะยอยขึ้นไปจนเป็น 15$ ต่อชั่วโมง ในปี คศ. 2525 โดยต้องแลกกับ การมีคนตกงานเพิ่มขึ้น และบริษัทใช้เครื่องจักร มากขึ้น

ดินสอ ธรรม
3 ตอน
Compassion Week #6 Month of love. วันตรุษจีน Family Reunion. (Episode 1/3) ความอบอุ่นของ "รูปแบบสังคมครอบครัวใหญ่" วันตรุษจีน คล้ายวันสงกรานต์ของไทยคือเป็นวันขึ้นปีใหม่และวันรวมญาติ ประมาณว่าเครือญาติที่แยกย้ายไปทำมาหากินต่างถิ่น จะกลับมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่ที่ตนเคยอยู่ในตอนเด็กๆ เป็นที่รวมความรักญาติพี่น้องได้พบกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ลืมเลือน และมีพิธีกรรมเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในวาระปีใหม่
Compassion Week #6 Month of love. วันตรุษจีน Family Reunion. (Episode 2/3) อั่งเปา ขวัญกำลังใจ การให้อั่งเปา ในช่วงวันตรุษจีน เป็นการสานสัมพันธ์ผู้ใหญ่ที่มีรายได้ให้ผู้น้อยและเด็ก เป็นการส่งความรักและขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติคุณงามความดี มีความอบอุ่นสนับสนุนกันในหมู่เครือญาติ
Compassion Week #2 Children Day

เมื่อเรียนจบแล้วหางานทำได้ งานแรกอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือแม้ผิดพลาดไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ยังมีเวลาเหลือพอให้เริ่มต้นใหม่ คนส่วนใหญ่จึงมักจะเปลี่ยนงาน เช่น ได้งานที่ดีกว่า หรือได้งานที่สอดคล้องกับความชอบของตัวเองมากกว่า

ดินสอ ธรรม
3 ตอน
Compassion Week #2 Children Day (Episode 1/3) เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คนเรามีช่วงชีวิตที่จำกัดและแบ่งเป็นพัฒนาการในแต่ละช่วงชีวิตซึ่งไม่มีใครทราบว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไหร่
Compassion Week #2 Children Day (Episode 2/3) เมื่อเรียนจบแล้วหางานทำได้ งานแรกอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือแม้ผิดพลาดไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ยังมีเวลาเหลือพอให้เริ่มต้นใหม่ คนส่วนใหญ่จึงมักจะเปลี่ยนงาน เช่น ได้งานที่ดีกว่า หรือได้งานที่สอดคล้องกับความชอบของตัวเองมากกว่า ถ้วยรางวัลสำคัญน้อยกว่าความภูมิใจ ที่ได้สร้างสรรค์จนเกิดความสำเร็จ โดยระดับความภูมิใจจะยิ่งสูงขึ้นและยั่งยืนกว่าถ้าได้มาด้วยความพยายามที่ยากกว่า รวมถึงเกิดผลที่เป็นประโยชน์มีความหมายต่อคนอื่นๆมากกว่า
4 แชร์
Why not the Best?

เพราะความบังเอิญไม่มีอยู่จริง เมื่อศิษย์พร้อม อาจารย์ก็ปรากฏตัว

ดินสอ ธรรม
79 ตอน
คำนำหนังสือ WHY NOT THE BEST? คนประสบความสำเร็จในชีวิตมักเป็นนักอ่านหาประสบการณ์ทางอ้อมเติมเต็มความรู้พร้อมกับพัฒนากายใจให้มีความสามารถยิ่งขึ้น โดยออกกำลังให้กายเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นฐานให้ใจเกิดพลังมีปัญญาสว่างรับรู้ได้ชัดเจนขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นจนเกิดจินตนาการถึงสิ่งที่ดีกว่าเพื่อตั้งเป้าหมายเป็นโจทย์เผชิญปัญหาที่ยากแต่สอดคล้องกับความถนัดส่วนตัว(Love Spirit & Will to live Design) ด้วยตระหนักรู้คุณค่าเป้าหมายในใจที่เชื่อมั่นว่าจะไปถึงได้ จึงใช้ทุกนาทีเร่งค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องใช้ปรับปรุงต่อยอดความรู้ด้วยสติสุจริตคัดกรองความถนัดพัฒนาเชาวน์ปัญญา(Intelligence)ลงตัว ก้าวข้ามอุปสรรคที่เผชิญ ทำให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จสามารถสร้างงานนวัตกรรมฝากไว้ให้โลกได้ใช้ประโยชน์และต่อยอดให้ดีกว่า
บทนำหนังสือ Why not the Best? Introduction
3 แชร์
บทที่ 22 Do Harmony

หลวงพ่อชา สุภัทโท “ถ้ามันคิดอะไรยุ่งขึ้นมาก็ให้เข้าใจว่า ความที่ไม่ยุ่งก็อยู่ตรงนั้นแหละ มันสกปรกตรงนี้ที่สะอาดก็ตรงนี้ ไม่ใช่ที่อื่น ล้างสกปรกออกก็จะสะอาดเท่านั้นเอง ธรรมของพุทธเจ้าของเรามันตรงอยู่อย่างนั้น อนิจจัง เป็นของไม่เที่ยงแท้บทเดียวเท่านั้นแหละ" ภัยของการยึดมั่นเพราะไม่เชื่อหลักกาลามสูตร ไม่มีความจริงสัมบูรณ์ ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของระบบโดยรวมเท่านั้น การที่ระบบย่อยใดๆจะยื่นยาวอยู่ได้ จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบให้ถูกส่วนโดยสอดรับกับภาวะที่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ คนต่างจากสัตว์ตรงที่รู้จักใช้เครื่องมือซึ่งทำให้สามารถต่อยอดความเจริญต่อไปได้เรื่อยๆ คนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถอนตัวไม่ขึ้น จนทุกคนล้วนนับถือเงินเป็นพระเจ้า เพราะเรายังหาสิ่งมาทำหน้าที่แทนเงินไม่ได้ เศรษฐกิจที่องค์ประกอบไม่ถูกส่วน ทุนนิยมเสรีที่ไม่เสรี เพราะมีคนยึดติดความได้เปรียบอำนาจทุน ทำให้ทุนมีไว้เพื่อทำกำไรไม่ใช่การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ นำสู่ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจที่องค์ประกอบไม่ถูกส่วน ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบต่างๆ และเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมและการเมือง รวมถึงเกิดสงครามอาวุธและสงครามเศรษฐกิจ สังคมนิยมบนเศรษฐกิจเสรี ในระบบเผด็จการคนดี นั้นผู้นำมุ่งหวังแก้ปัญหาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงยอมรับเศรษฐกิจทุนนิยมว่าจะช่วยแก้ปัญหาโลกาโลกาภิวัตน์ที่แต่ละประเทศล้วนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกที่เจริญก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆ ทำให้ประเทศต่างๆที่เปิดรับเศรษฐกิจโลกได้รับผลประโยชน์ไปด้วย

ดินสอ ธรรม
3 ตอน
บทที่ 22 (Episode 1/3) สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง เป็นของไม่แน่นอน ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น เจ้าชายสิทธัตถะจึงมุ่งหวังหลุดพ้น เพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ตายอีก ชีวิตคือความลี้ลับ ถ้าจิตส่งออกนอกจะหลง ติดคุณค่าบทบาท“มายา”ภาพในกระจกเงาที่รายล้อมอยู่รอบด้าน
บทที่ 22 (Episode 2/3) Do Harmony หลวงพ่อชา สุภัทโท “ถ้ามันคิดอะไรยุ่งขึ้นมาก็ให้เข้าใจว่า ความที่ไม่ยุ่งก็อยู่ตรงนั้นแหละ มันสกปรกตรงนี้ที่สะอาดก็ตรงนี้ ไม่ใช่ที่อื่น ล้างสกปรกออกก็จะสะอาดเท่านั้นเอง ธรรมของพุทธเจ้าของเรามันตรงอยู่อย่างนั้น อนิจจัง เป็นของไม่เที่ยงแท้บทเดียวเท่านั้นแหละ" ภัยของการยึดมั่นเพราะไม่เชื่อหลักกาลามสูตร
2 แชร์