Learning Never Ends

การศึกษา
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์
เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต เราจึงสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาตน...ดูเพิ่มเติม
ไม่มีพอดแคสต์