cover

Learning Never Ends

 • การศึกษา
 • อื่นๆ
 • วิทยาศาสตร์
 • 5
 • 13
  โพสต์
 • 1.3K
  ผู้ติดตาม
 • เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต เราจึงสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาตนเอง เราจึงอยากมีส่วนช่วยเพิ่มการเรียนรู้ใหม่ๆ
 • สร้างเพจเมื่อ 11 มี.ค. 2021