Raising Parents สอนพ่อแม่เลี้ยงลูก

 • การศึกษา
 • ครอบครัว
 • ปรัชญา
 • 2
 • 180
  โพสต์
 • 956
  ผู้ติดตาม
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กทารกในวัย 0-2 ขวบ เพื่อสร้างสายใย ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ การเข้าสังคม และป้องกันปัญหาพฤติกรรมในวันข้างหน้าของน้อง https://www.facebook.com/doctoralisa/
 • สร้างเพจเมื่อ 15 มี.ค. 2021